Author:Reinis un Matīss Kaudzītes

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

Reinis un Matīss Kaudzītes ir brāļi Kaudzītes, kas kopā sarakstīja pirmo latviešu romānu "Mērnieku laiki". Romāns tika izdots 1879. gadā. "Kalna Kaibēnos" kopš 1929. gada atrodas brāļu Kaudzīšu muzejs, kas ir pirmais memoriālais muzejs Latvijā.

Matīss Kaudzīte (* 1848. gada 18. augustā Vecpiebalgas pagasta "Madaros", † 1926. gada 8. novembrī "Kalna Kaibēnos"), latviešu rakstnieks.

Reinis Kaudzīte (* 1839. gada 12. maijā Vecpiebalgas pagasta "Madaros", † 1920. gada 21. augustā "Kalna Kaibēnos"), latviešu rakstnieks.

Wikipedia logo
Wikipedia logo
Look up Reinis un Matīss Kaudzītes in Wikipedia, the free encyclopedia.