Author:Francesco Ignazio Mannu

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

Don Francesco Ignazio Mannu (Ozieri, 18 de maju de su 1758 - Cagliari, 19 de austu 1839) fizu de sos nòbiles Giovanni Michele e Margherita Ruig. Aiat istudiadu in Utieri e in s'Universidade de Tathari inue si fit laureadu in Leges. Poi 'e sa làurea si fit trasferidu a Casteddu inue aiat pratigadu sa carriera legale. Finas si fit vicinu a sas positziones polìtigas de Giovanni Maria Angioy non dd'aiat subidu cunsecuèntzias, difatis in su 1798 faghiat parte de sos tres nùmenes propostos su 1 de martu dae sa Reale Udientza pro sa càrriga de Vice Intendente Generale. Franziscu Mannu at iscritu s'innu Su patriottu sardu a sos feudatarios.