Author:蘇軾

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

[edit]

蘇文忠公軾,字子瞻,一字和仲,號曰東坡居士,眉州眉山人,宋仁宗景祐三年生。生十年,父洵游學四方,母程氏親授以書。唐宋八大家𡳿一。

[edit]

[edit]

[edit]

𤆍壁賦

[edit]

[edit]

[edit]

[edit]

[edit]

𦘠傳

[edit]

[edit]

[edit]