Aușlu cărvănar

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search


Aușlu cărvănar

Papahagi, Tache. Antologie Aromănească. Ed. Casa Școalelor, București, 1922, p. 200


O laĭ murgu, frate bun,
Pînă tora fum dadun;
De-aŭa ș'ninte nu vaĭ him,
C'amindol'i aușim.

Aușeaticlu e greŭ,
O laĭ murgu, frate-a n'eŭ;
Tute oasele mi dor
Și-aduchescu că va s'mor.

Aĭde, murgu, aĭde, frate,
Aĭde ș'voĭ, lilice toate,
Aĭ s'n'irdzem tu eta-alantă
Si n'aflăm 'nă bană altă.