Auşlu cărvănar

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search


Auşlu cărvănar

Papahagi, Tache. Antologie Aromănească. Ed. Casa Şcoalelor, Bucureşti, 1922, p. 200


O laĭ murgu, frate bun,
Pînă tora fum dadun;
De-aŭa ş'ninte nu vaĭ him,
C'amindol'i auşim.

Auşeaticlu e greŭ,
O laĭ murgu, frate-a n'eŭ;
Tute oasele mi dor
Şi-aduchescu că va s'mor.

Aĭde, murgu, aĭde, frate,
Aĭde ş'voĭ, lilice toate,
Aĭ s'n'irdzem tu eta-alantă
Si n'aflăm 'nă bană altă.