Atça bolmaz

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Atça bolmaz
by Magtymguly Pyragy


Atça bolmaz


Haryň işi hardyr, dostlar,
Müň magtasaň, atça bolmaz.
Bedasyla emel etse,
Biliň, asyl zatçl bolmaz.

Pany dünýäge ynanmaň,
Altyn-kümüşe guwanmaň,
Giewlere köňül bermäň, —
Bir dogan zürýatça bolmaz.

Köp ýollarny görse gezüň,
Bir manydan bilseň özüň,
Bir nadana aýdan sözüň,
Ösüp giden batça bolmaz.

Başyň ýassyga ýetende,
Sabyr, karar bolmaz sende,
Güýjüň-kuwwatyň gidende,
Ogul-gyzyň ýatça bolmaz.

Magtymguly, ajap çaglar,
Kimse güler, kimse aglar,
Dürli miwe beren baglar,
Sowular jenietçe bolmaz ..
This work was published before January 1, 1928, and is in the public domain worldwide because the author died at least 100 years ago.