Apolo strac di pöetà un dì

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Apolo strac di pöetà un dì  (1828) 
by Ermes di Colloredo
Poesie scelte edite ed inedite in dialetto friulano

Al Sig. Dottor Faragutto.

SONETTO

APOLO strac di pöetà un dì
Par là a Codroip, si partì di Parnas;
Subit che al fo rivat puartà lu cas,
Che un gran pöete fo subit alì.

Apolo i' domandà: ce vustu chì,
Sostu cà fuars vignut par dà dal nas
A qualchi pöesie fate in Parnas,
O pur par fami in rime un chivalì?

Sòi comparùt a chì par qualchi frut
Giavà dal to savè, o grand inzen;
Jò sòi Pre Nicolò il Faragut.

Chel che devant di te sòi comparut
Par adorà chel to divin inzen,
E in te to grazie jessi ricevut.

Ti prei in ogni mut,
Fa cont di me, siben no sòi pöete,
Nè mi meti di bande in te sachete.

Jò te dirai biel sclete:
Se la to grazie jò ricevarai,
Un Ovidio Nason deventarai.