Ant etkenmen

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Ant etkenmen  (1917) 
by Noman Çelebicihan
Latin script Yañalif
(original orthography)
Cyrillic script Arabic script (historical)

Ant etkenmen, tatarlarnıñ yarasını sarmağa,
Nasıl bolsun bu zavallı qardaşlarım çürüsin?
Onlar içün ökünmesem, qayğurmasam, yaşasam,
Yüregimde qara qanlar qaynamasın, qurusın!

Ant etkenmen, şu qaranğı yurtqa şavle serpmege,
Nasıl bolsun iki qardaş bir-birini körmesin?
Bunı körip buvsanmasam, muğaymasam, yanmasam,
Közlerimden aqqan yaşlar derya-deñiz qan bolsun!

Ant etkenmen, söz bergenmen bilmek içün ölmege,
Bilip, körip milletimniñ közyaşını silmege.
Bilmiy, körmiy biñ yaşasam, Qurultaylı han bolsam,
Yine bir kün mezarcılar kelir meni kömmege.

Ant etkenmen, tatarlarnьᶇ jarasьnь sarmaƣa,
Nasьl ʙolsun ʙu zavallь qardaşlarьm cyrysin?
Onlar icyn ɵkynmesem, qajƣurmasam, jaşasam,
Jyregimde qara qanlar qajnamasьn, qurusьn!

Ant etkenmen, şu qaranƣь jurtqa şavle serpmege,
Nasьl ʙolsun iki qardaş ʙir-ʙirini kɵrmesin?
Bunь kɵrip ʙuvsanmasam, muƣajmasam, janmasam,
Kɵzlerimden aqqan jaşlar derya-deᶇiz qan ʙolsun!

Ant etkenmen, sɵz ʙergenmen ʙilmek icyn ɵlmege,
Bilip, kɵrip milletimniᶇ kɵzjaşьnь silmege.
Bilmij, kɵrmij ʙiᶇ jaşasam, Qurultajlь han ʙolsam,
Jine ʙir kyn mezarçьlar kelir meni kɵmmege.

Ант эткенмен, татарларнынъ йарасыны сармагъа,
Насыл болсун бу заваллы къардашларым чюрюсин?
Онлар ичюн окюнмесем, къайгъурмасам, йашасам,
Юрегимде къара къанлар къайнамасын, къурусын!

Ант эткенмен, шу къарангъы йурткъа шавле серпмеге,
Насыл болсун ики къардаш бир-бирини кёрмесин?
Буны кёрип бувсанмасам, мугъаймасам, йанмасам,
Кёзлеримден акъкъан йашлар дерйа-денъиз къан болсун!

Ант эткенмен, сёз бергенмен билмек ичюн олмеге,
Билип, кёрип миллетимнинъ кёзйашыны силмеге.
Билмий, кёрмий бинъ йашасам, Къурултайлы хан болсам,
Йине бир кюн мезарджылар келир мени кёммеге.

انت ه‌تکه‌نمه‌ن، تاتارلارنیﯓ یاراسىنى سارماغا
ناسىل بولسون بو زاواللی قارداشلارىم چوروسىن؟
ونلار ىچون وكونمەسەم، قايغورماسام، ياشاسام
يورەگىمدە قارا قانلار قايناماسىن، قوروسىن.


انت ه‌تکه‌نمه‌ن، شو قارانغی يورتقا شاولە سە‌رپمەگە
ناسىل بولسون ەكى قارداش بىر-بىرىنى كورمەسىن؟
بونى كورىپ بووسانماسام، موغايماسام، يانماسام
.كوزلەرىمدىن اققان ياشلار دەريا-دەﯓىز قان ولسون

انت ەتكەنمەن، سوز بەرگەنمەن مىللەت ىچون ولمەگە
.بىلىپ، كورىپ مىللەتىمىﯓ كوز ياشىنى سىلمەگە
بىلمىي، كورمىي بىﯓ ياشاسام، قورولتايلى خان بولسام
يىنه بىر كون مەزارجىلار كەلىر مەنى كوممەگه.


This work was published before January 1, 1928, and is in the public domain worldwide because the author died at least 100 years ago.