An Klaus Groth

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
An Klaus Groth.
Author: Theodor Storm
Text type: Gedicht
Comment:


:

Wenn’t Abend ward,
Un still de Welt un still dat Hart;
Wenn möd up’t Knee di liggt de Hand,
Un ut din Husklock an de Wand
Du hörst den Parpendikelslag,
De nich to Woort keem över Dag;
Wenn’t Schummern in de Ecken liggt,
Un buten all de Nachtswulk flüggt;
Wenn denn noch eenmal kiekt de Sünn
Mit golden Schiin to’t Finster rin,
Un, ehr de Slap kümmt un de Nacht,
Noch eenmal allens lävt un lacht -
Dat is so wat vör’t Minschenhart,
Wenn’t Abend ward.