An Cómhgar/1

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
An Cómhgar by Shán Ó Cuív
Ceacht a hAon
[page]

AN COṀGAR


CEAĊT A H-AON. I. AN ĊÉAD ĊEAĊT.


bosga bosga eile bosgaí
cárta cárta eile cártaí
cóta cóta eile cótaí
falla falla eile fallaí
mála mála eile málaí
póca póca eile pócaí
sdoca sdoca eile sdocaí
fáinne fáinne eile fáinní

cailín cailín eile cailíní
lúidín lúidín eile lúidíní

capall capall eile capaill
leaḃar leaḃar eile leaḃair
garsún garsún eile garsúin

doċtúir doċtúir eile doċtúirí
peictiúir peictiúir eile peictiúirí

páipéar páipéar eile páipéir
buidéal buidéal eile buidéil

bóṫar bóṫar eile bóiṫre
buaċaill buaċaill eile buaċaillí
ceann ceann eile cinn
doras doras eile dóirse
driṫáir driṫáir eile driṫáireaċa
fear fear eile fir
lá eile laeṫeanta
mac mac eile mic
peann peann eile peanna
aṫair aṫair eile aiṫreaċa
asal asal eile asail
aṁrán aṁrán eile aṁráin
uḃall uḃall eile uḃla
úrlár úrlár eile úrláir