Almanacco

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Almanacco  (1780) 
by Magnifiche Badie doi Fechin dol Lagh Mejò

Magnifiche Badie doi Fechin dol Lagh Mejò‎

Almanacco [...]

Steven bescorrend pericc insemme dl'Istaa e dl'Inverne; e chi diseve chogh pieseve na stesion, chi l'èlte. Par ultom la sentenze comune o l'è biude quolle a favò dl'Inverne, in rason ch'os podeve scascià ol ballote con quoll da scing. Jun, che stesève in compagnie, desend santò a stà rason, o l'è soltò in pei e l'ha dicc: "La mè sgient, ch'om compatissen, che par sta botte a l'han fallade! La rason sirav bone, se in l'ore che d'Inverne o se stà a scoldass ogh fusess note la mode de stà in pei cont el forlon d'appreuv al chemin, de menère che j'èlt, cho stan d'attorne, o petissen on fregg meledett; par quest beugne fà gnì l'usanze bone da stà tucc quanc cont al forlon su la chedreghe, e in ore al cunt narà giust!"

[...]


Na marasce ben facce su de cà o la s'è mariade cont on fechin, e despeu jen gnù a stà sgiù in tol Milan; e na sgiornade ol fechin l'è nacc a cà, e l'ha trovò in tol sò stall on pestizzin, ch'o bescorrève con la sò Zoenine. E lu o g'ha scercò ol parché l'ève vegnù in tel sò stall? E lui o g'ha dicc: "Parché ogh piesève a bescorr con la sò Zoenine. Ol fechin inore o g'ha raspeust: "Doh!, ol mè scior pestizzin, ch'o mette da bande 'sto pensé, ch'la mè Zuenine o 'n l'è notte par lui; ch'o tende pal sò da fà, ch'in montagne 'n gh'è notte 'sta maledette usanze dol Milàn"; e l'ha cascià fò dol stall; despeu o g'ha dicc a la Zuenine, ch'o lagass par l'inanc da dà scolt a 'sta sgient, dol rest o l'abiarav mannade in montagne, e lei l'è biude bediente.