Allas steilas

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Allas steilas
by Alfons Tuor

Allas steilasO schei vus caras steilas
El firmament:
Pertgei viv'ins sin tiara
Mo in mument?

5Pertgei ston ins sin tiara
Pitir, pitir,
Quei cuort mument ch'ins viva
E lu murir?

O dei vus caras steilas
10A mi avis,
Vus che la stgira tiara
Schi dultsch sclaris!

Savens, savens jeu stoiel
Vus contemplar -
15Tgi lai cun tonta gloria
Vus tarlischar?

O, quel ch'ei vies Scaffider
Ha mei scaffiu,
Quel che vies cuors diregia
20Ei er miu Diu!

Perquei il mal emblida
Miu cor suffrent,
Cu'l ellas sferas vesa
Vus a sclarend.

25O caras, dultschas steilas,
Jeu sai, jeu sai:
Sur vus, en tschiel, leu vivan
Ils spérts beai!

E cu jeu vus contemplel
30El firmament,
Sai jeu pertgei ch'ins viva
Mo in mument!


Public domain
This work is in the public domain in countries where the copyright term is the author's life plus 70 years or less. See Copyright.