Al-Aqeeda al-Tahawiya

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

Mukaddimah[edit]

Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekelian alam. Sarjana besar Hujjat al-Islam, Abu Ja'far al-Warraq al-Tahawi al-Misri (semoga Allah merahmati beliau) berkata: Ini ialah kenyataan yang menjelaskan kepercayaan Ahl al-Sunnah wa al-Jama'ah menurut mazhab fuqaha agama ini iaitu Abu Hanifah al-Nu'man ibn Tsabit al-Kufi, Abu Yusuf Ya'qub ibn Ibrahim al-Ansari dan Abu Abd Allah Muhammad ibn al-Hasan al-Shaibani (semoga Allah merahmati mereka semua), dan apa yang diyakini mereka mengenai usul-usul agama dan keimanan mereka terhadap Tuhan semesta alam.

Tauhid[edit]

Mengenai keesaan Allah, dengan menyakini taufik Allah kami mengatakan bahawa:

 1. Allah adalah tunggal, tanpa sekutu
 2. Tiada sesuatu pun yang menyerupai-Nya
 3. Tiada sesuatu pun yang dapat mengatasi-Nya
 4. Tiada tuhan selain-Nya
 5. Dia kekal abadi tanpa wujud permulaan (kelahiran) dan kesudahan (kematian) bagi-Nya
 6. Dia tidak akan binasa dan tidak akan berakhir
 7. Semua perkara berlaku dengan kehendak-Nya
 8. Tiada khayalan yang dapat memikirkan-Nya dan tiada kefahaman yang dapat memahami-Nya
 9. Dia tidak sama dengan makhluk
 10. Dia sentiasa hidup dan tidak akan mati, kekal berjaga dan tidak akan tidur
 11. Dia mencipta sesuatu tanpa dipaksa berbuat demikian dan menyediakan sesuatu kepada ciptaan-Nya tanpa perlu bergantung kepada sebarang usaha
 12. Dia menyebabkan kematian tanpa rasa takut dan menghidupkan kembali sesuatu tanpa rasa susah
 13. Dia sentiasa wujud bersama dengan sifat-sifat-Nya sejak sebelum penciptaan. Membawa penciptaan kepada kewujudan tidak menambah apa-apa kepada sifat-sifat-Nya yang belum ada di situ. Kerana Dia kekal abadi bersama-sama sifat-Nya, oleh itu Dia kekal sepanjang masa tidak berkesudahan
 14. Bukanlah kerana setelah perbuatan penciptaan yang Dia dinyatakan sebagai "Maha Pencipta" dan tidak pula kerana setelah perbuatan pemulaan yang Dia dinyatakan sebagai "Maha Pemula"
 15. Dia sentiasa menjadi Tuhan sekalipun dengan ketiadaan sesuatu yang bertuhan, dan sentiasa ialah Maha Pencipta sekalipun dengan ketiadaan sesuatu yang dicipta
 16. Dengan hal yang sama, Dia adalah Penghidup sesuatu yang telah mati setelah Dia memberi nyawa kepada mereka pada pertama kalinya, dan layak memiliki nama ini sebelum memberi nyawa kepada mereka, demikian juga Dia layak memiliki nama "Maha Pencipta" sebelum Dia mencipta mereka
 17. Dia mencipta makhluk dengan ilmu-Nya
 18. Dia menetapkan nasib terhadap makhluk yang dicipta-Nya
 19. Dia mengurniakan tempoh hayat yang telah ditetapkan kepada mereka
 20. Ini kerana Dia berkuasa untuk melakukan apa sahaja, semua perkara bergantung pada-Nya, semua perkara adalah mudah bagi-Nya, dan Dia tidak memerlukan apa sahaja. "Tiada yang setara dengan-Nya dan Dia Maha Mendengar lagi Maha Melihat" (Surah al-Shura 42:11)
 21. Dia mencipta makhluk dengan ilmu-Nya
 22. Dia menetapkan nasib terhadap makhluk yang dicipta-Nya
 23. Dia mengurniakan tempoh hayat yang tetap kepada mereka
 24. Tiada satu pun perkara mengenai mereka yang tersembunyi dari pengetahuan-Nya sebelum Dia mencipta mereka, dan Dia mengetahui semua perkara yang mereka akan lakukan sebelum Dia mencipta mereka
 25. Dia memerintahkan mereka supaya mentaati-Nya dan melarang mereka menderhakai-Nya
 26. Semua perkara berlaku menurut ketetapan dan kehendak-Nya, dan kehendak-Nya pasti akan terlaksana. Manusia hanya mampu berkehendak dengan apa yang dikendaki-Nya buat mereka. Perkara yang dikehendaki-Nya buat mereka pasti akan berlaku dan perkara yang tidak dikehendaki-Nya pasti tidak akan berlaku
 27. Dia memberi petunjuk kepada sesiapa yang dikehendaki-Nya, dan melindungi mereka, dan memelihara mereka dari bahaya dengan kemurahan hati-Nya; dan Dia menyesatkan sesiapa yang dikehendaki-Nya, dan menjatuhkan mereka, dan menyeksa mereka dengan keadilan-Nya
 28. Kesemua mereka tertakluk kepada kehendak-Nya samada melalui kemurahan hati-Nya atau keadilan-Nya
 29. Maha Suci Dia daripada mempunyai saingan atau rakan
 30. Tiada sesiapa pun yang mampu melawan ketetapan-Nya atau menghalang perintah-Nya atau mengganggu urusan-Nya
 31. Kami menyakini semua ini dan kami yakin bahawa segalanya datang dari-Nya

Nabi Muhammad[edit]

 1. Dan kami yakin bahawa Muhammad s.a.w adalah hamba dan nabi pilihan-Nya serta rasul-Nya yang diredhai-Nya
 2. Dan bahawa baginda adalah Penutup segala Nabi dan pemimpin orang-orang yang bertakwa dan seorang yang paling terhormat di kalangan para rasul dan kekasih Tuhan sekelian alam

Quran[edit]

Menyerupakan Sesuatu dengan Allah[edit]

Melihat Allah[edit]

Muslim Sebenar[edit]

Israk dan Mikraj[edit]

Kolam[edit]

Syafaat[edit]

Qadar[edit]

Papan dan Pena[edit]

Arasy dan Kursi[edit]

Para Nabi[edit]

Umat Muhammad[edit]

Hari Akhirat[edit]

Para Sahabat Nabi[edit]

Para Alim dan Wali[edit]

Kesatuan Umat Islam[edit]

Doa Penutup[edit]