Ahmet Aslan - Qirayis

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

Layê mi serê xo biye vece mi zerê aşîron ra Remnaye tilisimê herdê dewresê mi remnay

No ke vesneno Ke mi vesne lao Haqo ti mearê kesi ser de Qirayisê mino herd asmen de canê beno

Saire mi sair bi wayirê desdê jano bi Astarê koye tuzugi bi Doyê waro ruye asmen ra

No ke vesneno Ke mi vesne lao Haqo ti mearê kesi ser de Qirayisê mino herd asmen de canê beno.