Agatiriye

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

-Agatiriye, Agatiriye -Cı ra honde biya tariye -Car roji amu meymaniye -Dewe biya gereciye

De ezo ezo ezo ezo Wiy xeriv ezo Na dina de,bira ez bekeso

Serê boni de vas rewiyo Ez heyranê cim u buriyo Na dina de zuke tevera merdo Bizone ke bira geriv merdo

Velg risiyo, bira na payizo Mezela ma kam Xevere bide bira Serdari Qeyda derdê zerê ma vazo

Çıme[edit]