A unui „Cânticu di jali”

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search


A unui „Cânticu di jali”

Tulliu, Nuşi. Poezii. Ed. Predania, Bucureşti, 2012, p. 54


Jiloslu a tău cânticu
Lu-alepşu astâḑ eu,
Şi multu ńi-yini jali,
Şi multu ńi-yini greu.

Câ-armasirâ cârărili
Ca pondi fârʼ di oi;
Ma cama greu îńi yini
Câ-armasimu ponḑâ ş-noi.

Mi minduesc la giońil’i
Din Pindulu mult muşatu
Şi suschiru di tru cheptu,
Di-tu frunḑa di hicatu.

Câ moru ca pul’il’i oarfâńi,
Ca floarea di tu maiu
Când grindina şi-u bati
Tu-arungu, pisti plaiu.

Nu s-plânḑemu nâ lipseaşti,
O cântâtoru alept,
Ma focu s-bâgămu tu vini
Şi fleamâ maşi tu chept.