A culm!

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
A culm! (1802)
by Mattli Conrad
93152A culm!1802Mattli Conrad

A culm!Si navenda casa, umens a dunauns!
Si, ti legher pievel, er vus pigns uffonts!
Uss ei la rimnada
Dil fain grass cau giù fitada,
5Uss lein nus tuts ir a culm.

Ach, quant emperneivel 'gl ei da star causi!
Si en en las altezias eis ei biar pli bi.
La pareta ei gronda
A da fanar ei cau avunda,
10Ault ludau seis ti, bien Deus!

Ach, tgei flurs pompusas, datan in bien fried!
Si, saghein giù quellas cun in cor cuntent!
A cur ch' igl ein seccadas
Ad er ensemlamein raschladas,
15Ledamein lur nus cargein.

Ach, tgei voltas grondas, ca nus vein cargau!
Si, e mein cun ellas giù en nies clavau.
Allura cun legria
Esemlameng da compagnia
20Nus ensi puspei turnein.

This work was published before January 1, 1929, and is in the public domain worldwide because the author died at least 100 years ago.

Public domainPublic domainfalsefalse