2003 - სარგის კაკაბაძე - ქართველი ხალხის ისტორია

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
საქართველოს ისტორიის ელექტრონული ბიბლიოთეკა

წიგნის სათაური:

სარგის კაკაბაძე - ქართველი ხალხის ისტორია 1783-1921

სრული სათაური:

სარგის კაკაბაძე - ქართველი ხალხის ისტორია 1783-1921 - თბილისი - 2003 - 272 გვ.