1994 - სარგის კაკაბაძე - ვახტანგ გორგასალი

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
საქართველოს ისტორიის ელექტრონული ბიბლიოთეკა

წიგნის სათაური:

სარგის კაკაბაძე - ვახტანგ გორგასალი და მისი ხანა

სრული სათაური:

სარგის კაკაბაძე - ვახტანგ გორგასალი და მისი ხანა - თბილისი - 1994

რესურსები ინტერნეტში:

http://dspace.nplg.gov.ge/handle/1234/65901
http://dspace.gela.org.ge/handle/123456789/353

შინაარსი[edit]

სარგის კაკაბაძე - ვახტანგ გორგასალის ხანა