1982 - სარგის კაკაბაძე - დიდგორის ომი

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
საქართველოს ისტორიის ელექტრონული ბიბლიოთეკა

წიგნის სათაური:

სარგის კაკაბაძე - დიდგორის ომი

სრული სათაური:

სარგის კაკაბაძე - დიდგორის ომი - თბილისი - 1982

რესურსები ინტერნეტში:

http://dspace.nplg.gov.ge/handle/1234/59500

შინაარსი[edit]

სარგის კაკაბაძე - დიდგორის ომი