1974 - თსუ შრომები - ტ.155-156

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
საქართველოს ისტორიის ელექტრონული ბიბლიოთეკასაქართველოს ისტორიის ელექტრონული ბიბლიოთეკა
წიგნის სათაური:

თსუ შრომები - ტ.155-156

სრული სათაური:

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომები - ტ.155-156 (ჰუმანიტარული მეცნიერებანი) - 1974 წ.

რესურსები ინტერნეტში:

http://digitallibrary.tsu.ge/book/!2017/n25/shromebi_b%208-9(155-156)/index.html#/0

შინაარსი[edit]