1973 - ტაციტუსის ცნობები საქართველოს შესახებ

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
საქართველოს ისტორიის ელექტრონული ბიბლიოთეკა
საქართველოს ისტორიის ელექტრონული ბიბლიოთეკა

წიგნის სათაური:

ტაციტუსის ცნობები საქართველოს შესახებ

სრული სათაური:

ტაციტუსის ცნობები საქართველოს შესახებ - ლათინური ტექსტი ქართული თარგმანით, შესავალი ნარკვევითა და კომენტარებითურთ გამოსცა ალექსანდრე გამყრელიძემ - უცხოური წყაროები საქართველოს შესახებ XXXI - გამომცემლობა "მეცნიერება" - თბილისი - 1973