1972 - თსუ შრომები - ტ.143

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
საქართველოს ისტორიის ელექტრონული ბიბლიოთეკასაქართველოს ისტორიის ელექტრონული ბიბლიოთეკა
წიგნის სათაური:

თსუ შრომები - ტ.143

სრული სათაური:

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომები - ტ.143 (ჰუმანიტარული მეცნიერებანი) - 1972 წ.

რესურსები ინტერნეტში:

http://digitallibrary.tsu.ge/book/!2017/n22/shromebi_b%204%20(143)/index.html#/0

შინაარსი[edit]

  • შოთა ბადრიძე - აფხაზთა სამეფოს წარმოშობის დროისა და პირობების შესახებ