1971 - ჯანდიერი გურამ - XVII ს. ეპისკოპოსები

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
ნაშრომები საქართველოს ისტორიაში
ნაშრომები საქართველოს ისტორიაში


ნაშრომი:

გურამ ჯანდიერი - XVII ს. აღმოსავლეთ საქართველოს ისტორიული ქრონოლოგიის საკითხისათვის (ეპისკოპოსთა ქრონოლოგიური რიგი)

კრებული:

1971 - მრავალთავი - ტომი I

რესურსები ინტერნეტში:

PDF ვერსია