1956 - ახვლედიანი ხ. ა. - სახალხო-განმათავისუფლებელი ბრძოლის ისტორიიდან სამხრეთ საქართველოში

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
საქართველოს ისტორიის ელექტრონული ბიბლიოთეკა
Latin dictionary.jpgსაქართველოს ისტორიის ელექტრონული ბიბლიოთეკა
წიგნის სათაური:

ხ. ა. ახვლედიანი - სახალხო-განმათავისუფლებელი ბრძოლის ისტორიიდან სამხრეთ საქართველოში

სრული სათაური:

ხ. ა. ახვლედიანი - სახალხო-განმათავისუფლებელი ბრძოლის ისტორიიდან სამხრეთ საქართველოში - ბათუმი - 1956

რესურსები ინტერნეტში:
შინაარსი
  • შესავალი
  • სამხრეთ საქართველოს დაპყრობა ოსმალეთის მიერ
  • საქართველოს რუსეთთან შეერთება და სამხრეთ საქართველოს განთავისუფლებისათვის ბრძოლა
  • სამხრეთ საქართველოს ნაწილის რუსეთთან შეერთების შესახებ
  • 1905 წლის რევოლუციის გამოძახილი ბათუმის ოლქში
  • ჰაიდარ აბაშიძის როლი მაჰმადიან ქართველთა ეროვნული გათვითცნობიერების საქმეში
  • დასკვნა