1948 - შოთა მესხია - მასალები სამოხელეო წყობის ისტორიისათვის

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
ნაშრომები საქართველოს ისტორიაში
ნაშრომები საქართველოს ისტორიაში


PDF ვერსია

ნაშრომი:
 • მასალები ქართლ-კახეთის სამეფოს სამოხელეო წყობის ისტორიისათვის - შესავალი წერილი, შენიშვნები და საძიებლები დაურთო შოთა მესხიამ
კრებული:

1948 - მასალები საქართველოსა და კავკასიის ისტორიისათვის - ნაკვეთი I (26)

შინაარსი
[edit]

 • შოთა მესხია - მასალები ქართლ-კახეთის სამეფოს სამოხელეო წყობის შესახებ
 1. 1803 წ. 04.28. - იოანე ორბელიანის მოხსენება ციციანოვს - ფონდი 226 - საბუთი № 9002
 2. 1803 წ. - იოანე ორბელიანის შედგენილი სარდალ-სახლთხუცესის სარგო - ფონდი 226 - საბუთი № 9002
 3. 1800 წ. 10.13. - წყალობის წიგნი გიორგი XII-ისა იოანე ორბელიანს - ფონდი 226 - საბუთი № 9002
 4. 1803 წ. 05.15. - იოანე ორბელიანის მოხსენება ციციანოვს - ფონდი 226 - საბუთი № 9002
 5. 1803 წ. 05.19. - იოანე ორბელიანის მოხსენება ციციანოვს - ფონდი 226 - საბუთი № 9002
 6. 1803 წ. 06.25. - იოანე ორბელიანის მოხსენება ციციანოვს - ფონდი 226 - საბუთი № 9002
 7. 1803 წ. 04.29. - ქაიხოსრო ჩოლოყაშვილის მოხსენება ციციანოვს - ფონდი 226 - საბუთი № 9002
 8. 1799 წ. 12.11. - წყალობის წიგნი გიორგი XII-ისა ქაიხოსრო ჩოლოყაშვილს - ფონდი 226 - საბუთი № 9002
 9. 1803 წ. 04.29. - ალექსანდრე მაყაშვილის მოხსენება ციციანოვს - ფონდი 226 - საბუთი № 9002
 10. 1800 წ. 01.12. - წყალობის წიგნი გიორგი XII-ისა ალექსანდრე მაყაშვილს - ფონდი 226 - საბუთი № 9002
 11. 1803 წ. 05.16. - გიორგი ნოდარიშვილის მოხსენება ციციანოვს - ფონდი 226 - საბუთი № 9002
 12. 1770 წ. 07.01. - წყალობის წიგნი დარეჯან დედოფლისა გიორგი ნოდარიშვილს - ფონდი 226 - საბუთი № 9002
 13. 1803 წ. 05.07. - ქაიხოსრო და იოანე სუმბათაშვილების მოხსენება ციციანოვს - ფონდი 226 - საბუთი № 9002
 14. 1803 წ. 04.28. - იოანე ორბელიანის მოხსენება ციციანოვს - ფონდი 226 - საბუთი № 9002
 15. 1803 წ. 04.28. - იოანე ორბელიანის მოხსენება ციციანოვს - ფონდი 226 - საბუთი № 9002
 16. 1803 წ. 04.28. - იოანე ორბელიანის მოხსენება ციციანოვს - ფონდი 226 - საბუთი № 9002
 17. 1803 წ. 04.28. - იოანე ორბელიანის მოხსენება ციციანოვს - ფონდი 226 - საბუთი № 9002
 18. 1803 წ. 04.28. - იოანე ორბელიანის მოხსენება ციციანოვს - ფონდი 226 - საბუთი № 9002
 19. 1803 წ. 04.28. - იოანე ორბელიანის მოხსენება ციციანოვს - ფონდი 226 - საბუთი № 9002
 20. 1803 წ. 04.28. - იოანე ორბელიანის მოხსენება ციციანოვს - ფონდი 226 - საბუთი № 9002
 21. 1803 წ. 04.28. - იოანე ორბელიანის მოხსენება ციციანოვს - ფონდი 226 - საბუთი № 9002
 22. 1803 წ. 04.28. - იოანე ორბელიანის მოხსენება ციციანოვს - ფონდი 226 - საბუთი № 9002
 23. 1803 წ. 04.28. - იოანე ორბელიანის მოხსენება ციციანოვს - ფონდი 226 - საბუთი № 9002
 24. 1803 წ. 04.28. - იოანე ორბელიანის მოხსენება ციციანოვს - ფონდი 226 - საბუთი № 9002
 25. 1803 წ. 04.28. - იოანე ორბელიანის მოხსენება ციციანოვს - ფონდი 226 - საბუთი № 9002
 26. 1803 წ. 04.28. - იოანე ორბელიანის მოხსენება ციციანოვს - ფონდი 226 - საბუთი № 9002
 27. 1803 წ. 04.28. - იოანე ორბელიანის მოხსენება ციციანოვს - ფონდი 226 - საბუთი № 9002
 28. 1803 წ. 04.28. - იოანე ორბელიანის მოხსენება ციციანოვს - ფონდი 226 - საბუთი № 9002
 29. 1803 წ. 04.28. - იოანე ორბელიანის მოხსენება ციციანოვს - ფონდი 226 - საბუთი № 9002
 30. 1803 წ. 04.28. - იოანე ორბელიანის მოხსენება ციციანოვს - ფონდი 226 - საბუთი № 9002
 31. 1803 წ. 04.28. - იოანე ორბელიანის მოხსენება ციციანოვს - ფონდი 226 - საბუთი № 9002
 32. 1803 წ. 04.28. - იოანე ორბელიანის მოხსენება ციციანოვს - ფონდი 226 - საბუთი № 9002
 33. 1803 წ. 04.28. - იოანე ორბელიანის მოხსენება ციციანოვს - ფონდი 226 - საბუთი № 9002
 34. 1803 წ. 04.28. - იოანე ორბელიანის მოხსენება ციციანოვს - ფონდი 226 - საბუთი № 9002
 35. 1803 წ. 04.28. - იოანე ორბელიანის მოხსენება ციციანოვს - ფონდი 226 - საბუთი № 9002
 36. 1803 წ. 04.28. - იოანე ორბელიანის მოხსენება ციციანოვს - ფონდი 226 - საბუთი № 9002
 37. 1803 წ. 04.28. - იოანე ორბელიანის მოხსენება ციციანოვს - ფონდი 226 - საბუთი № 9002
 38. 1803 წ. 04.28. - იოანე ორბელიანის მოხსენება ციციანოვს - ფონდი 226 - საბუთი № 9002
 39. 1803 წ. 04.28. - იოანე ორბელიანის მოხსენება ციციანოვს - ფონდი 226 - საბუთი № 9002