1944 - მასალები საქართველოსა და კავკასიის ისტორიისათვის - ნაკვეთი II

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
საქართველოს ისტორიის ელექტრონული ბიბლიოთეკა
საქართველოს ისტორიის ელექტრონული ბიბლიოთეკა
PDF ვერსია

წიგნის სათაური:

1944 - მასალები საქართველოსა და კავკასიის ისტორიისათვის - ნაკვეთი II - საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემია. აკად. ივ. ჯავახიშვილის სახ. ისტორიის ინსტიტუტი - თბილისი - 1945


რესურსები ინტერნეტში:http://dspace.nplg.gov.ge/handle/1234/266503


შინაარსი
  • PDF სოლომონ დოდაშვილის წერილები 1825-1832 - ს. ხუციშვილის შესავალი წერილითა და შენიშვნებით - გვ.1-176