1937 - მასალები საქართველოსა და კავკასიის ისტორიისათვის - ნაკვეთი II

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
საქართველოს ისტორიის ელექტრონული ბიბლიოთეკა
საქართველოს ისტორიის ელექტრონული ბიბლიოთეკა
PDF ვერსია

წიგნის სათაური:

1937 - მასალები საქართველოსა და კავკასიის ისტორიისათვის - ნაკვეთი II - სსრკ მეცნიერებათა აკადემიის საქართველოს ფილიალი. ენის, ისტორიისა და მატერ. კულტურის ინსტიტუტი აკად. ნ. მარის სახ. - ტფილისი - 1937


რესურსები ინტერნეტში:http://dspace.nplg.gov.ge/handle/1234/266392


შინაარსი