1926 - სარგის კაკაბაძე - ფარსადან გორგიჯანიძის ისტორია

From Wikisource
Jump to navigation Jump to searchსაქართველოს ისტორიის ელექტრონული ბიბლიოთეკა

წიგნის სათაური:

სარგის კაკაბაძე - ფარსადან გორგიჯანიძის ისტორია

სრული სათაური:

სარგის კაკაბაძე - ფარსადან გორგიჯანიძის ისტორია - ამონაბეჭდი "საისტორიო მოამბიდან“ წ.II, 1925 წ. - ტფილისი - 1926

რესურსები ინტერნეტში:

http://dspace.nplg.gov.ge/bitstream/1234/223324/1/Farsadan_Giorgijanizis_Istoria.pdf