1925 - სარგის კაკაბაძე - საამილახვროს დავთარი

From Wikisource
Jump to navigation Jump to searchსაქართველოს ისტორიის ელექტრონული ბიბლიოთეკა

წიგნის სათაური:

სარგის კაკაბაძე - საამილახვროს დავთარი

სრული სათაური:

სარგის კაკაბაძე - საამილახვროს დავთარი მე-17 ს-ნის მეორე ნახევრისა - ტფილისი - 1925

რესურსები ინტერნეტში:

http://dspace.nplg.gov.ge/handle/1234/68919

შინაარსი[edit]

სარგის კაკაბაძე - საამილახვროს დავთარი მე-17 ს-ნის მეორე ნახევრისა