1924 - სარგის კაკაბაძე - საისტორიო ძიებანი

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
1924 - საისტორიო ძიებანი.pdfსაქართველოს ისტორიის ელექტრონული ბიბლიოთეკა

წიგნის სათაური:

სარგის კაკაბაძე - საისტორიო ძიებანი

სრული სათაური:

სარგის კაკაბაძე - საისტორიო ძიებანი - ტფილისი - 1914

რესურსები ინტერნეტში:

http://dspace.nplg.gov.ge/handle/1234/68164

შინაარსი[edit]

სარგის კაკაბაძე - სახარების ქართულ თარგმანთა შესახებ - გვ. 1-37
სარგის კაკაბაძე - როდის არის დაწერილი ტრაქტატი - განყოფისათვის ქართლისა და სომხითისა - გვ. 38-55
სარგის კაკაბაძე - მოქცევაჲ ქართლისაჲ - გვ. 56-92
სარგის კაკაბაძე - ძველი ქართული მატიანეები - გვ. 93-191