1924 - კაკაბაძე სარგის - განჩინება მთის გიორგის ყმათა სისხლის შესახებ

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
ნაშრომები საქართველოს ისტორიაში
ნაშრომები საქართველოს ისტორიაში


ნაშრომი:

სარგის კაკაბაძე - განჩინება მთის გიორგის ყმათა სისხლის შესახებ

კრებული:

1924 - საისტორიო მოამბე - II - გვ.247-254

რესურსები ინტერნეტში:

PDF ვერსია

შინაარსი

ნაშრომში გამოქვეყნებულია შემდეგი საბუთები:

  1. განჩინება მთის გიორგის ყმათა სისხლის შესახებ