1920 - სარგის კაკაბაძე - საქართველოს მოკლე ისტორია

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
საქართველოს ისტორიის ელექტრონული ბიბლიოთეკა

წიგნის სათაური:

სარგის კაკაბაძე - საქართველოს მოკლე ისტორია

სრული სათაური:

სარგის კაკაბაძე - საქართველოს მოკლე ისტორია, ახალი საუკუნეების ეპოქა - ტფილისი - 1920

რესურსები ინტერნეტში:

http://dspace.nplg.gov.ge/handle/1234/69294

შინაარსი[edit]

სარგის კაკაბაძე - საქართველოს მოკლე ისტორია, ახალი საუკუნეების ეპოქა