1920 - გორგაძე სერგი - საქართველოს ძველი ისტორია

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
საქართველოს ისტორიის ელექტრონული ბიბლიოთეკა
Latin dictionary.jpgსაქართველოს ისტორიის ელექტრონული ბიბლიოთეკა
წიგნის სათაური:

სერგი გორგაძე - საქართველოს ძველი ისტორია

სრული სათაური:

სერგი გორგაძე - საქართველოს ძველი ისტორია - სისტემატიური კურსი საშუალო სკოლისათვის - (შესავალი, უძველესი ხანა, ძველი ისტორია) - მესამე დიდად შეცვლილი და შევსებული გამოცემა - ქუთაისი - 1920

რესურსები ინტერნეტში:

შინაარსი