1914 - სარგის კაკაბაძე - წერილები და მასალები - I

From Wikisource
Jump to navigation Jump to searchსაქართველოს ისტორიის ელექტრონული ბიბლიოთეკა

წიგნის სათაური:

სარგის კაკაბაძე - წერილები და მასალები საქართველოს ისტორიისათვის - წიგნი I

სრული სათაური:

სარგის კაკაბაძე - წერილები და მასალები საქართველოს ისტორიისათვის - წიგნი I - ტფილისი - 1914

რესურსები ინტერნეტში:
http://dspace.nplg.gov.ge/handle/1234/71042

შინაარსი[edit]

სარგის კაკაბაძე - მეფის იმამყულიხანის 1708 წლის ნინო-წმიდის სიგელი - გვ. 1-10

ალექსანდრე ორბელიანი - საქართველოს მეფის ირაკლის ძე ლევან - გვ. 11-20

სარგის კაკაბაძე - მცხოვრებთა რიცხვი საქართველოში მე-XIII საუკუნის ნახევარს - გვ. 21-31

ალექსანდრე ორბელიანი - მეფის ირაკლის მეორის დროის ცოცოტა ანბები, ანუ ზოგიერთი მაშინდელნი პირნი - გვ. 32-53

სარგის კაკაბაძე - ანდერძი გენათელის მეფის ძის იოსებისა, 1766 წელს დაწერილი - გვ. 54-57

სარგის კაკაბაძე - თორელთა გვარეულობის შესახებ - გვ. 58-65

ალექსანდრე ორბელიანი - გივი ამილახვარის გაქცევა ტფილისიდგან - გვ. 66-70

სარგის კაკაბაძე - თამარ მეფის დროინდელი ერთ მონასტრის ტიპიკონის ნაწყვეტი - გვ. 71-75

სარგის კაკაბაძე - ფავლენისშვილების გვარის ისტორიისათვის - გვ. 76-79

ნიკო დადიანი - იმერეთის მეფის დიდ სოლომონ I-ის მატიანე - გვ. 80-89

სარგის კაკაბაძე - სიგელი იმერთა მეფის სოლომონ II-ისა 1805 წ. ზურაბ და ქაიხოსრო წერეთლებისადმი - გვ. 90-94

სარგის კაკაბაძე - დიდის სოლომონ I-ის გამეფების თარიღი - გვ. 95-98

სარგის კაკაბაძე - დოკუმენტი იმერთა მეფის სოლომონ II-ის სიკვდილის შესახებ- გვ. 99-102

ალექსანდრე ორბელიანი - მეფე ირაკლის მეორის მეუღლე დარია ანუ დარეჯან - გვ. 103-125

სარგის კაკაბაძე - სვანები XV საუკუნეში - გვ. 126-132

სარგის კაკაბაძე - ერეკლე მეფის სამი წერილი თეკლა ბატონიშვილისადმი - გვ. 133-136

1914 - კაკაბაძე სარგის - დავით, უცნობი XIV საუკუნის მეფე - გვ. 137-140