1914 - ვახტანგ ბატონიშვილი - ისტორიებრი აღწერა

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
საქართველოს ისტორიის ელექტრონული ბიბლიოთეკა
1914 - ვახტანგ ბატონიშვილი - ისტორიებრივი აღწერა.pdfსაქართველოს ისტორიის ელექტრონული ბიბლიოთეკა
წიგნის სათაური:

ვახტანგ ბატონიშვილი - "ისტორიებრივი აღწერა"

სრული სათაური:

ისტორიებრი აღწერა ღირსთა ხსომისა შემთხვეულებათა საქართველოსა შ~ა აღწერითა ზნეობათა და ჩვეულებათა მსახლობელთათა მის ქვეყნისა, თხზული საქართველოს მეფის ირაკლის ძის ვახტანგის მიერ - გამოცემული სარგის კაკაბაძის მიერ - ტფილისი - 1914

რესურსები ინტერნეტში:

http://dspace.nplg.gov.ge/handle/1234/61836

შინაარსი[edit]