1913 - სარგის კაკაბაძე - XIII საუკუნის კათალიკოსები

From Wikisource
Jump to navigation Jump to searchსაქართველოს ისტორიის ელექტრონული ბიბლიოთეკა

წიგნის სათაური:

სარგის კაკაბაძე - XIII ს-ის I ნახ. საქართველოს კათალიკოსები

სრული სათაური:

სარგის კაკაბაძე - XIII ს-ის I ნახ. საქართველოს კათალიკოსები - ტფილისი - 1913 - 8 გვ.

რესურსები ინტერნეტში:

შინაარსი[edit]

1241 წ. - დაწერილი მიქაელ ქართლის კათალიკოსისა ვაჩე გუარამაისძისადმი - გვ. 5-7
ეს სიგელი სარგის კაკაბაძეს გამოქვეყნებული აქვს პეტერბურგის აღმოსავლეთმცოდნეობის ინსტიტუტში ბროსეს ქაღალდებში დაცული კოპიოს მიხედვით და ათარიღებს მას 1249 წლით.