1913 - სარგის კაკაბაძე - ხონის საყდრის დავთარი

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
1913 - ხონის დავთარი 1600 წ.pdfსაქართველოს ისტორიის ელექტრონული ბიბლიოთეკა

წიგნის სათაური:

სარგის კაკაბაძე - ხონის საყდრის დავთარი

სრული სათაური:

სარგის კაკაბაძე - ხონის საყდრის დავთარი 1600 წლის ახლოს დროისა - ტფილისი - 1913

რესურსები ინტერნეტში:

http://dspace.nplg.gov.ge/handle/1234/104278

შინაარსი[edit]

ხონის საყდრის დავთარი 1600 წლის ახლოს დროისა