1913 - სარგის კაკაბაძე - ძეგლის დადება

From Wikisource
Jump to navigation Jump to searchსაქართველოს ისტორიის ელექტრონული ბიბლიოთეკა

წიგნის სათაური:

სარგის კაკაბაძე - ძეგლის დადება გიორგი ბრწყინვალის მიერ

სრული სათაური:

სარგის კაკაბაძე - ძეგლის დადება გიორგი ბრწყინვალის მიერ - ტფილისი - 1913

რესურსები ინტერნეტში:

http://dspace.nplg.gov.ge/handle/1234/56516
http://www.library.court.ge/upload/Zedlis_dadeba_giorgi_brwyinvalis_mierr.pdf

შინაარსი[edit]

სარგის კაკაბაძე - ძეგლის დადება გიორგი ბრწყინვალის მიერ