1913 - სარგის კაკაბაძე - მეფის კურთხევის წესი

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
1913 - მეფის კურთხევის წესი.pdfსაქართველოს ისტორიის ელექტრონული ბიბლიოთეკა

წიგნის სათაური:

სარგის კაკაბაძე - მეფის კურთხევის წესი

სრული სათაური:

სარგის კაკაბაძე - მეფის კურთხევის წესი, მე-XIII საუკ. დასაწყისს შედგენილი - ტფილისი - 1913

რესურსები ინტერნეტში:

http://dspace.nplg.gov.ge/handle/1234/56519

შინაარსი[edit]

სარგის კაკაბაძე - მეფის კურთხევის წესი