1913 - სარგის კაკაბაძე - ალექსანდრე დიდის გამეფება

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
1913 - ალექსანდრე დიდის გამეფება.pdfსაქართველოს ისტორიის ელექტრონული ბიბლიოთეკა

წიგნის სათაური:

სარგის კაკაბაძე - დიდის ალექსანდრე მეფის გამეფების თარიღი

სრული სათაური:

სარგის კაკაბაძე - დიდის ალექსანდრე მეფის გამეფების თარიღი - ტფილისი - 1913

რესურსები ინტერნეტში:

http://dspace.nplg.gov.ge/handle/1234/59506

შინაარსი[edit]

1914 - კაკაბაძე სარგის - ანდერძი დავით აღმაშენებლისა