1912 - სარგის კაკაბაძე - წმინდა ნინო

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
საქართველოს ისტორიის ელექტრონული ბიბლიოთეკა

წიგნის სათაური:

სარგის კაკაბაძე - წმინდა ნინო და მისი მნიშვნელობა საქართველოს ისტორიაში

სრული სათაური:

სარგის კაკაბაძე - წმინდა ნინო და მისი მნიშვნელობა საქართველოს ისტორიაში - ლექცია, წაკითხული ტფილისში 14 იანვარს 1912 წ. - ტფილისი - 1912

რესურსები ინტერნეტში:

http://dspace.nplg.gov.ge/handle/1234/68545

შინაარსი[edit]

სარგის კაკაბაძე - წმინდა ნინო და მისი მნიშვნელობა საქართველოს ისტორიაში