1912 - სარგის კაკაბაძე - კონსტანტინე VI

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
საქართველოს ისტორიის ელექტრონული ბიბლიოთეკა

წიგნის სათაური:

სარგის კაკაბაძე - კონსტანტინე VI, უცნობი აფხაზთა მეფე

სრული სათაური:

სარგის კაკაბაძე - კონსტანტინე VI, უცნობი აფხაზთა მეფე - ტფილისი - 1912

რესურსები ინტერნეტში:

შინაარსი[edit]

სარგის კაკაბაძე - კონსტანტინე VI, უცნობი აფხაზთა მეფე