1912 - სარგის კაკაბაძე - თამარ მეფე

From Wikisource
Jump to navigation Jump to searchსაქართველოს ისტორიის ელექტრონული ბიბლიოთეკა

წიგნის სათაური:

სარგის კაკაბაძე - თამარ მეფე და მისი მნიშვნელობა საქართველოს ისტორიაში

სრული სათაური:

სარგის კაკაბაძე - თამარ მეფე და მისი მნიშვნელობა საქართველოს ისტორიაში - ლექცია, წაკითხული ტფილისში 5 თებერვალს 1912 წ. - ტფილისი - 1912

რესურსები ინტერნეტში:

http://dspace.nplg.gov.ge/handle/1234/65843

შინაარსი[edit]

სარგის კაკაბაძე - თამარ მეფე და მისი მნიშვნელობა საქართველოს ისტორიაში