1907 - დ. კარიჭაშვილი - საქართველოს მოკლე ისტორია

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
საქართველოს ისტორიის ელექტრონული ბიბლიოთეკა
1907 - დ. კარიჭაშვილი -საქართველოს მოკლე ისტორია.pdfსაქართველოს ისტორიის ელექტრონული ბიბლიოთეკა
წიგნის სათაური:

დ. კარიჭაშვილი - საქართველოს მოკლე ისტორია

სრული სათაური:

საქართველოს მოკლე ისტორია დ. კარიჭაშვილის მიერ - პირველი ნაწილი - ტფილისი - 1907

რესურსები ინტერნეტში:

http://dspace.nplg.gov.ge/bitstream/1234/201947/1/Saqartvelos_Mokle_Istoria.pdf

I. ქართველები უძველეს დროში[edit]

ქართველების არე-მარე[edit]

ქართველების მეზობლები და მათთან ურთიერთობა[edit]

ქართველების ვინაობა[edit]

ქართველთა შინაური წეს-წყობილება[edit]

სარწმუნოება და ზნე-ჩვეულება[edit]

ცხოვრების სახსრები[edit]

II. საქართველო მეფობის შემოღებითგან ქრისტიანობის მიღებამდე[edit]

ქართველთა შეერთების საჭიროება[edit]

მაკედონელთა მფლობელობა[edit]

მაკედონელთა მფლობელობისგან გათავისუფლება და მეფობის დაარსება[edit]

ფარნაოზ მეფე[edit]

ფარნაოზის შემდეგი მეფეები[edit]

პოლიტიკური ცვლილებები ფარნაოზითგან მეფე ადერკამდე[edit]

საქართველოს შინაური მდგომარეობა პირველს საუკუნეში ქრისტეს წინ[edit]

მეფეები ადერკის შემდეგ მირიან მეფემდე[edit]

ქართველთა სარწმუნოება ქრისტიანობის მიღებამდე[edit]

III. ქრისტიანობის გავრცელება საქართველოში[edit]

წმ. ნინო[edit]

წმ. ნინოს სასწაულები[edit]

მირიან მეფის გაქრისტიანება[edit]

ქართველების მონათვლა[edit]

გაქრისტიანების პოლიტიკური შედეგი[edit]

IV. მეფე ვახტანგ გორგასალი და მისი შემდეგი დრო[edit]

V.არაბთა მფლობელობის დრო[edit]

VI. დავით კუროპალატი და მეფე ბაგრატ მესამე[edit]

VII. მეფენი გიორგი პირველი და ბაგრატ მეოთხე[edit]

VIII. მეფე გიორგი მეორე[edit]

IX. მეფე დავით აღმაშენებელი[edit]

X. მეფე გიორგი მესამე[edit]

XI. თამარ მეფე[edit]

XII. საქართველო თამარ მეფის შვილების დროს[edit]

XIII. საქართველოს შინაური ცხოვრება მეთორმეტე საუკუნეში[edit]

XIV. თათრების მფლობელობის დრო[edit]

XV. თათრების მფლობელობის დრო (შემდეგი და დასასრული)[edit]

XVI. თათართა მფლობელობის მოსპობა და საქართველოს აღორძინება[edit]

XVII. საქართველო და თემური[edit]

XVIII. საქართველოს დანაწილება[edit]