1888 - იოანე ბატონიშვილი - შემოკლებით აღწერა თავადთა და აზნაურთა გვარებისა ("ივერიის" გამოცემა)

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search