1881 - დ. ფურცელაძე - Грузинские дворянские грамоты

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
საქართველოს ისტორიის ელექტრონული ბიბლიოთეკა
03111 Пурцеладзе Д. П. Грузинские дворянские грамоты 1881 0.pdfსაქართველოს ისტორიის ელექტრონული ბიბლიოთეკა
წიგნის სათაური:

დიმიტრი ფურცელაძე - Грузинские дворянские грамоты

სრული სათაური:

Д. П. Пурцеладзе - Грузинские дворянские грамоты: (материалы для пятаго Археологическаго съѣзда) - Тифлисъ - 1881

რესურსები ინტერნეტში:

http://static.my-shop.ru/product/pdf/89/881591.pdf

ქართული სათავადაზნაურო სიგელ-გუჯრები
[edit]

აღმოსავლეთ საქართველო
[edit]

 1. 1455 წ. სიგელი - 1455 წ. - სასისხლო სიგელი გიორგი მეფისა ასათ ვაჩნაძისადმი
 2. 1491 წ. სიგელი - 1491 წ. - წყალობის სიგელი კონსტანტინე მეფისა აღბუღა ფანიასშვილისადმი
 3. 1521 წ. სიგელი - 1591 წ. 08.07. - წყალობის წიგნი სვიმონ მეფისა იოანე და ამილღამბარ ბარათაშვილებისადმი
 4. 1527 წ. სიგელი - 1577 წ. - 1448-540
 5. 1584 წ. სიგელი - 1584 წ. - 1448-5571
 6. 1586 წ. სიგელი - 1586 წ. 03.01. - წყალობის წიგნი სვიმონ მეფისა იოთამ ბარათაშვილისადმი
 7. 1602 წ. სიგელი
 8. 1602 წ. სიგელი - 1608 წ. 05.07. - Hd-1942
 9. 1610 წ. სიგელი
 10. 1611 წ. სიგელი
 11. 1613 წ. სიგელი
 12. 1613 წ. სიგელი
 13. 1622 წ. სიგელი
 14. 1629 წ. სიგელი
 15. 1633 წ. სიგელი
 16. 1640 წ. სიგელი
 17. 1641 წ. სიგელი
 18. 1643 წ. სიგელი
 19. 1642 წ. სიგელი
 20. 1648 წ. სიგელი
 21. 1650 წ. სიგელი
 22. 1652 წ. სიგელი
 23. 1654 წ. სიგელი
 24. 1656 წ. სიგელი
 25. 1662 წ. სიგელი
 26. 1664 წ. სიგელი
 27. 1667 წ. სიგელი
 28. 1668 წ. სიგელი
 29. 1673 წ. სიგელი
 30. 1674 წ. სიგელი
 31. 1676 წ. სიგელი
 32. 1676 წ. სიგელი
 33. 1677 წ. სიგელი
 34. 1683 წ. სიგელი
 35. 1685 წ. სიგელი
 36. 1687 წ. სიგელი
 37. 1688 წ. სიგელი
 38. 1689 წ. სიგელი
 39. 1692 წ. სიგელი
 40. 1693 წ. სიგელი
 41. 1694 წ. სიგელი
 42. 1694 წ. სიგელი
 43. 1701 წ. სიგელი
 44. 1701 წ. სიგელი
 45. 1702 წ. სიგელი
 46. 1704 წ. სიგელი
 47. 1706 წ. სიგელი
 48. 1707 წ. სიგელი
 49. 1708 წ. სიგელი
 50. 1712 წ. სიგელი
 51. 1715 წ. სიგელი
 52. 1718 წ. სიგელი
 53. 1719 წ. სიგელი
 54. 1722 წ. სიგელი
 55. 1724 წ. სიგელი
 56. 1725 წ. სიგელი
 57. 1725 წ. სიგელი
 58. 1725 წ. სიგელი
 59. 1726 წ. სიგელი
 60. 1727 წ. სიგელი
 61. 1732 წ. სიგელი
 62. 1733 წ. სიგელი
 63. 1734 წ. სიგელი
 64. 1736 წ. სიგელი
 65. 1738 წ. სიგელი
 66. 1743 წ. სიგელი
 67. 1746 წ. სიგელი
 68. 1750 წ. სიგელი
 69. 1752 წ. სიგელი
 70. 1752 წ. სიგელი
 71. 1755 წ. სიგელი
 72. 1756 წ. სიგელი
 73. 1757 წ. სიგელი
 74. 1764 წ. სიგელი
 75. 1764 წ. სიგელი
 76. 1764 წ. სიგელი
 77. 1764 წ. სიგელი
 78. 1764 წ. სიგელი
 79. 1766 წ. სიგელი
 80. 1769 წ. სიგელი
 81. 1769 წ. სიგელი
 82. 1773 წ. სიგელი
 83. 1774 წ. სიგელი
 84. 1776 წ. სიგელი
 85. 1776 წ. სიგელი
 86. 1777 წ. სიგელი
 87. 1779 წ. სიგელი
 88. 1780 წ. სიგელი
 89. 1780 წ. სიგელი
 90. 1780 წ. სიგელი
 91. 1781 წ. სიგელი
 92. 1782 წ. სიგელი
 93. 1782 წ. სიგელი
 94. 1782 წ. სიგელი
 95. 1784 წ. სიგელი
 96. 1785 წ. სიგელი
 97. 1785 წ. სიგელი
 98. 1786 წ. სიგელი
 99. 1788 წ. სიგელი
 100. 1788 წ. სიგელი
 101. 1791 წ. სიგელი
 102. 1792 წ. სიგელი
 103. 1793 წ. სიგელი
 104. 1794 წ. სიგელი
 105. 1794 წ. სიგელი
 106. 1795 წ. სიგელი
 107. 1795 წ. სიგელი
 108. 1795 წ. სიგელი
 109. 1797 წ. სიგელი
 110. 1797 წ. სიგელი
 111. 1797 წ. სიგელი
 112. 1797 წ. სიგელი
 113. 1797 წ. სიგელი
 114. 1798 წ. სიგელი
 115. 1798 წ. სიგელი
 116. 1798 წ. სიგელი
 117. 1798 წ. სიგელი
 118. 1798 წ. სიგელი
 119. 1798 წ. სიგელი
 120. 1798 წ. სიგელი
 121. 1799 წ. სიგელი
 122. 1799 წ. სიგელი
 123. 1799 წ. სიგელი
 124. 1800 წ. სიგელი
 125. 1800 წ. სიგელი
 126. 1801 წ. სიგელი
 127. 1804 წ. სიგელი

დასავლეთ საქართველო
[edit]

 1. 1451 წ. სიგელი
 2. 1477 წ. სიგელი - 1477 წ. - დავით მეფის მიერ მაღნარაძეებისათვის მიცემული სასისხლო სიგელი
 3. 1477 წ. სიგელი
 4. 1478 წ. სიგელი
 5. 1479 წ. სიგელი
 6. 1545 წ. სიგელი
 7. 1632 წ. სიგელი
 8. 1660 წ. სიგელი
 9. 1661 წ. სიგელი
 10. 1662 წ. სიგელი
 11. 1647 წ. სიგელი
 12. 1653 წ. სიგელი
 13. 1671 წ. სიგელი
 14. 1692 წ. სიგელი
 15. 1692 წ. სიგელი
 16. 1693 წ. სიგელი
 17. 1397 წ. სიგელი
 18. 1712 წ. სიგელი
 19. 1715 წ. სიგელი
 20. 1716 წ. სიგელი
 21. 1720 წ. სიგელი
 22. 1721 წ. სიგელი
 23. 1726 წ. სიგელი
 24. 1729 წ. სიგელი
 25. 1734 წ. სიგელი
 26. 1736 წ. სიგელი
 27. 1744 წ. სიგელი
 28. 1745 წ. სიგელი
 29. 1752 წ. სიგელი
 30. 1753 წ. სიგელი
 31. 1755 წ. სიგელი
 32. 1755 წ. სიგელი
 33. 1762 წ. სიგელი
 34. 1769 წ. სიგელი
 35. 1770 წ. სიგელი
 36. 1770 წ. სიგელი
 37. 1771 წ. სიგელი
 38. 1772 წ. სიგელი
 39. 1772 წ. სიგელი
 40. 1773 წ. სიგელი
 41. 1776 წ. სიგელი
 42. 1779 წ. სიგელი
 43. 1779 წ. სიგელი
 44. 1779 წ. სიგელი
 45. 1779 წ. სიგელი
 46. 1781 წ. სიგელი
 47. 1782 წ. სიგელი
 48. 1783 წ. სიგელი
 49. 1783 წ. სიგელი
 50. 1784 წ. სიგელი
 51. 1786 წ. სიგელი
 52. 1786 წ. სიგელი
 53. 1786 წ. სიგელი
 54. 1786 წ. სიგელი
 55. 1787 წ. სიგელი
 56. 1788 წ. სიგელი
 57. 1788 წ. სიგელი
 58. 1789 წ. სიგელი
 59. 1790 წ. სიგელი
 60. 1791 წ. სიგელი
 61. 1791 წ. სიგელი
 62. 1792 წ. სიგელი
 63. 1794 წ. სიგელი
 64. 1795 წ. სიგელი
 65. 1796 წ. სიგელი
 66. 1796 წ. სიგელი
 67. 1797 წ. სიგელი
 68. 1799 წ. სიგელი
 69. 1799 წ. სიგელი
 70. 1799 წ. სიგელი
 71. 1799 წ. სიგელი
 72. 1799 წ. სიგელი
 73. 1799 წ. სიგელი
 74. 1800 წ. სიგელი
 75. 1800 წ. სიგელი
 76. 1800 წ. სიგელი
 77. 1801 წ. სიგელი
 78. 1803 წ. სიგელი
 79. 1804 წ. სიგელი
 80. 1804 წ. სიგელი
 81. 1804 წ. სიგელი
 82. 1804 წ. სიგელი
 83. 1805 წ. სიგელი
 84. 1806 წ. სიგელი
 85. 1806 წ. სიგელი
 86. 1807 წ. სიგელი
 87. 1807 წ. სიგელი
 88. 1807 წ. სიგელი
 89. 1807 წ. სიგელი
 90. 1808 წ. სიგელი
 91. 1809 წ. სიგელი
 92. 1809 წ. სიგელი
 93. 1812 წ. სიგელი
 94. 1813 წ. სიგელი
 95. 1814 წ. სიგელი
 96. 1816 წ. სიგელი
 97. 1816 წ. სიგელი
 98. 1828 წ. სიგელი
 99. 1846 წ. სიგელი