1616 წ. - საკანონოს წიგნი იესე ერისთავისა იოანე კათალიკოსისადმი

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search


1799. ირაკლი II-ის სითარხნის წიგნი ტფილისის წმ. ევსტატის ყმებისადმი.jpg
1730. თელეთელ გიორგი არუთინაშვილის ვენახის ნასყიდობის წიგნი.jpg
ქართული სიგელ-გუჯრები


საბუთის დაცულობა[edit]

დედანი: Qd-10130

საბუთის ტექსტი[edit]


საბუთის ტექსტი: 1970 - ქართული სამართლის ძეგლები - ტომი III - N 93


საბუთის შინაარსი და პერსონალია[edit]

იესე ერისთავი და მისი ძმები შანშე და შალვა საკანონო შეწირულების წიგნს აძლევენ სვეტიცხოველს და ქართლისა ქათალიკოზსა პატრონსა იოვანეს იმის გამო, რომ დახოცეს თავიანთი ბიძაშვილები.

მათ სვეტიცხოველს შესწირეს ქორდს მცხოვრები ექვსი კომლი: არჩვაძე შოშიტა, ბერიკასშვილი ნინია, ხევსური საგინა, მუჭაური გამიხარდი, ჩუბინასშვილი ფრიდონა და გივისშვილის მამული.

საბუთის დათარიღება[edit]

საბუთს აქვს თარიღი: ქორონიკონი ტდ ანუ 1616 წ.

პუბლიკაცია[edit]