1596 წ. 03.01. - გარდაწყვეტილობის ფარვანა სვიმონ I-ისა დავითაშვილისა და ხერხეულიძის მამულის საქმეზე

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
1799. ირაკლი II-ის სითარხნის წიგნი ტფილისის წმ. ევსტატის ყმებისადმი.jpg
1730. თელეთელ გიორგი არუთინაშვილის ვენახის ნასყიდობის წიგნი.jpg
ქართული სიგელ-გუჯრები


საბუთის აღწერილობა[edit]

ხელნაწერთა ინსტიტუტი. Sd-597. დედანი. 17,5X15. ქაღალდი. მხედრული.

საბუთის შინაარსი[edit]