1527-1556 წწ. - განჩინება ლუარსაბ მეფისა გოშფარ და როინ ჯავახიშვილთა გაყრის საქმეზე

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search


1799. ირაკლი II-ის სითარხნის წიგნი ტფილისის წმ. ევსტატის ყმებისადმი.jpg
1730. თელეთელ გიორგი არუთინაშვილის ვენახის ნასყიდობის წიგნი.jpg
ქართული სიგელ-გუჯრები


საბუთის დაცულობა[edit]

დედანი:

საბუთის შინაარსი[edit]


საბუთის ტექსტი: ქართული სამართლის ძეგლები - ტომი IV - N 5


გოშფარ [ჯავახიშვილი] ეყრება როინ [ჯავახიშვილს] და მის ბიძაშვილებს.

გოშფარს მიაქვს საუფროსო მამულები სკრას, ხოვლეს, კრკონის მონასტერს, საყავრეს, ზაკუს, ფიცეს, სიონთას, ხანდაკს, ქუენადრისს, მელეს, ოძისს, ახალშენს, ცხირეთს. იქვე ხვდებათ თავიანთი წილები როინს და მის ბიძაშვილებს.

საბუთს ამტკიცებს [ლუარსაბ მეფე].

პუბლიკაცია[edit]